ONBEPERKT WIFI IN HORECA, RECREATIE & HOTELS

OnbeperktWiFi.nl levert en installeert WiFi-netwerken in horeca, recreatie en hotels. De dubbele functie van draadloze netwerken in deze omgevingen (backoffice en gasten), stelt hoge eisen aan veiligheid, wetgeving, antennegain en airtime. Wij beschikken over alle benodigde kennis en ervaring om een veilig en stabiel WiFi netwerk te kunnen garanderen.

BEHANDEL UW GAST
ALS EEN GAST

Door multilayer toe te passen, maken we onderscheid in de gebruikersgroepen op uw netwerk. Zo creëren we naast een besloten, veilig en stabiel netwerk voor backoffice, een afgeschermd netwerk voor gasten. Hiermee biedt u uw gasten WiFi als service, zonder enig risico voor uw eigen netwerkverkeer.

TOP