Riante villa in Brussel (België) voorzien van onzichtbaar gemonteerd WiFi-netwerk.

Deze prachtige zeer riante villa met diepe tuin, is gelegen in een villawijk in de omgeving van Brussel. Tijdens de bouw van deze woning zijn er geen loze leidingen of UTP-bekabeling aangelegd. Daarom probeerden de bewoners een WiFi-netwerk door de hele woning te krijgen met WiFi-versterkers en mesh-systemen. Dat dit geen goed resultaat oplevert is niet verwonderlijk door de grootte van de villa.

De bewoners schakelden ons in en wij hebben de drie verdiepingen tellende woning allereerst voorzien van UTP CAT6 bekabeling. We maakten gebruik van bestaand leidingwerk en standleidingen. Daarna plaatsten we meerdere access points op strategische punten zodat er een optimale dekking ontstond in de hele villa. Apparatuur en bekabeling zijn uiteraard onzichtbaar weggewerkt.
Wij willen voor bestaande woningen hetzelfde eindresultaat halen als voor nieuwbouw. Wij vinden altijd mogelijkheden om een WiFi-netwerk te bouwen van hoogste kwaliteit en waarbij alles alsnog uit het zicht weggewerkt is. Dit vereist bouwkundige kennis, ervaring en creatieve oplossingen om tot een goed eindresultaat te komen. We gaan daarbij geen enkele uitdaging uit de weg.

De villa is gelegen aan een straat waar Napoleon overheen is gereden tijdens de Franse Revolutie. Reden voor de Belgische overheid om deze straat als monumentaal te duiden, waardoor deze niet mag worden opengebroken. Hierdoor is er voor de bewoners van deze villastraat momenteel geen zicht op glasvezel in de nabije toekomst. Een goed intern netwerk dat de lage internetsnelheid optimaal verdeeld over de gehele woning is daardoor een must.