Internetsnelheid niet stabiel? Laat het meten!

Veel internetgebruikers ervaren op bepaalde momenten tragere verbinding, dan op andere momenten. Meestal is dit te wijten aan een hogere belasting van het internet tijdens piekuren. Maar in sommige gevallen heeft dit een andere oorzaak. Een slechte bekabeling van de wijkcentrale tot uw woning/gebouw is hier een voorbeeld van.
OnbeperktWiFi.nl beschikt over meetapparatuur, die over een langere periode metingen kunnen uitvoeren en de stabiliteit van uw internetverbinding in kaart kunnen brengen. Zo kunnen we patronen herkennen die zich voordoen binnen uw netwerk of juist een heel onstabiele verbinding constateren. Met deze metingen kunt u vervolgens aankloppen bij uw provider.