Inzicht in de gezondheid en activiteit van uw WiFi-netwerk met de app

Inzicht in de gezondheid en activiteit van uw WiFi-netwerk met de app

Elk OnbeperktWiFi.nl WiFi-netwerk wordt 24/7 gemonitord, door onze controller. Onze netwerken zenden ‘heartbeats’ uit, waarmee wij de gezondheid en netwerkcapaciteit van uw netwerk kunnen monitoren. Door onze app te installeren, heeft u zelf inzage in alle gegevens. Welke apparaten zich op uw netwerk bevinden en hoeveel netwerkcapaciteit ze in beslag nemen. Ook kunt u zien of uw netwerk storingen ondervindt en waar deze storingen zich bevinden. Deze dienst is volledig gratis voor al onze klanten.